نویسندگان: فائزه پناهی، محمدهادی قاسمی

چکیده:
مطالعات انتخابات به دلیل اهمیت و اثرگذاربودن آن در همه شئون یک حاکمیت، اهمیت فراوان و سابقه طولانی دارد. انتخابات مظهر مشارکت و متضمن منافع داخلی و خارجی یک ملت است. مطالعه پدیده انتخابات به دلیل پیچیدگی و چالش‌های عجین با خود و فضای ابهام‌آمیز و سرشار از عدم قطعیت ذیل چتر آینده‌پژوهی، حکمرانان را به اقدامات مؤثر و مطلوب مجهز می‌کند. با توجه به گستردگی پدیده انتخابات و الزام به شناخت جامع از آن، هدف از پژوهش شناسایی مسائل انتخابات ریاست جمهوری و بررسی تأثیر متقابل مسائل بر یکدیگر است تا از آن در راستای مطلوبیت‌های جمهوری اسلامی ایران بهره‌برداری شود، در این پژوهش پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی پژوهش‌های پیرامون پدیده انتخابات، 12 عامل با نظر خبرگانی که به روش قضاوتی انتخاب شدند، به عنوان متغیرهای برتر، در نظر گرفته شدند در نهایت، با بهره‌گیری از روش تحلیل تأثیر متقابل و نرم‌افزار میک‌مک روابط میان متغیرها و تأثیر متقابل مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها به دست آمد.
 
متن کامل مقاله در دوفصلنامه پژوهشی مدیریت راهبردی و آینده پژوهی قرار دارد:
فروشگاه کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با آینده‌پژوهی

کلیه حقوق مادی و معنوی اطلاعات این پایگاه متعلق به مرکز مطالعات آینده‌پژوهی فردا بوده و استفاده از مطالب بدون ذکر نام منبع مجاز نیست

Template Design:Dima Group

بالا