مولفان: اميرهوشنگ حیدری و امیر ناظمی

با توجه به اهمیت تدوین اسناد سیاست‌گذاری فناوری در کشور و لزوم بررسی میزان توانمندی و جذابیت روش‌های آینده‌پژوهی در تحلیل اسناد سیاست‌گذاری فناوری؛ در تدوین کتاب پیش روی تلاش شد اثر در دو بخش کلی سازماندهی شود.

ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سال انتشار: ۱۳۹۶

بخش نخست مشتمل بر فصول و مباحث آموزشی در زمینه آینده‌پژوهی و سیاست‌گذاری فناوری می‌باشد که شامل سیزده فصل است و بخش دوم مشتمل بر فصول پژوهشی است. آینده‌پژوهی و سیاست‌گذاری فناوری، ابزارهای سیاست‌گذاری فناوری، اصول و مبانی آینده‌پژوهی، نقش فناوری در آینده‌پژوهی، فرآیند سیاست‌گذاری، سیاست‌گذاری فناوری، ارکان سیاست‌گذاری، سیاست‌پژوهی، هوشمندی راهبردی، الگوهای سیاست‌گذاری فناوری، آینده‌نگاری فناوری، انواع آینده‌نگاری، الگوهای اجرای آینده‌نگاری و نظام ملی نوآوری فصول سیزده‌گاه این بخش از کتاب را تشکیل داده‌اند.

در بخش دوم با اشاره به الگوی بهینه تدوین اسناد سیاست‌گذاری فناوری در ایران مبتنی بر رویکرد آینده‌پژوهانه تلاش شد کاربرد روش‌های آینده‌پژوهی در تحلیل اسناد سیاست‌گذاری فناوری مورد بررسی قرار گیرد.فصول پژوهشی شامل هفت فصل: بیان مسأله، سیاست‌گذاری فناوری در کشورهای مختلف، مراحل طراحی الگوی آینده‌پژوهانه، الگوی تدوین اسناد سیاست‌گذاری در ایران، نتایج مصاحبه‌های غیرساختارمند اکتشافی، بررسی و تحلیل نتایج مصاحبه‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادها می‌باشد. نگارندگان کتاب سعی داشته‌اند به شکلی مبثوت و علمی به مفاهیمی همچون ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه فناوری، بهبود مداوم برنامۀ توسعه فناوری در کشور، پایش جایگاه بین‌المللی کشور در حوزه فناوری، زمینه‌سازی ایجاد انگیزش در نهادها برای مشارکت فعال در توسعه فناوری و بهبود مدل‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و ارزیابی فناوری توجه داشته باشند و گامی در خور و شایسته در راستای گسترش این مفاهیم بردارند.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز مطالعات آینده پژوهی فردا بوده و استفاده از مطالب بدون ذکر نام منبع مجاز نیست (طراحی و اجرا: 09125010846)

Template Design:Dima Group

بالا