مولفان: سعید خزائی و افسانه اوضاعی

کتابِ ۶۵ روش نه تنها روش های سنتی مانند تحلیل فرصت بازار ، معیارهای تجاری، ذی نفعان، تحلیل SWOT و PESTEL و روش دلفی را تشریح می کند، بلکه روش هایی نوآیند مانند بازار پیش بینی داخلی و هم چنین ابزارهای تشخیص درونگر در حوزه آینده پژوهی مانند "تحلیل موضوعات نوآیند" ، "پس نگری"، "تحلیل مورفولوژیک" و "تحلیل تاثیر برگذر" را نیز به روشنی بیان خواهد کرد. ماهیت هر روش به همراه رویکردهای پیشنهادی برای کاربرد روش و ملاحظات عملی مانند بازه زمانی، مهارت های ضروری به روشنی توصیف شده اند.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز مطالعات آینده پژوهی فردا بوده و استفاده از مطالب بدون ذکر نام منبع مجاز نیست (طراحی و اجرا: 09125010846)

Template Design:Dima Group

بالا