دبیرخانه جایزه روز جهانی آینده فهرست آثار راه یافته به مرحله نهایی سومین دوره «جایزه روز جهانی آینده» را در بخش‌های کتاب (تالیف و ترجمه)، تحقیقات دانشگاهی (رساله و پایان‌نامه)، مقالات، طرح‌های تحقیقاتی و گزارش‌های راهبردی معرفی کرد.

مرحله نهایی ارزیابی آثار توسط کمیته داوران، با دریافت و بررسی مستندات تکمیلی و تفصیلی آثار برگزیده در حال انجام است.

آثار راه یافته به مرحله نهایی به قرار ذیل است:

۱- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش کتاب
آثار تالیفی (۷ کتاب)
آثار ترجمه (۴ کتاب)

۲- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش رساله – پایان نامه دانشگاهی
رساله مقطع دکترا (۴ رساله)
پایان نامه مقطع ارشد (۴ پایان نامه)

۳- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش مقالات (۹ مقاله)

۴- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش طرح های تحقیقاتی (۲ طرح)

۵- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش یادداشت و گزارش های راهبردی (۳ گزارش)

 

۱- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش کتاب (به ترتیب تاریخ انتشار)

آثار تالیفی :

ردیف نویسنده عنوان کتاب ناشر تاریخ
۱ شراهی و متقی کتاب‌شناسی آینده‌پژوهی مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) ۱۳۹۹
۲ کوثری و سبزه پرور عصر زیست بوم ها (حرکت به آینده های بهم پیوسته) مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۹۹
۳ حیدری و کشاورز ترک سیاستگذاری آینده محور علم و فناوری در حوزه مدیریت منابع آب مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۴۰۰
۴ گودرزی، پدرام و مطلبی دانشگاه آینده با نگاهی به روندهای جهانی و ملی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۴۰۰
۵ ابراهیم آبادی دانشگاه آینده به مثابه سامانه علمی، اجتماعی و فنی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۴۰۰
۶ فراستخواه و همکاران آینده پژوهی آموزش عالی و دانشگاه در ایران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۴۰۰
۷ جمعی از محققان دانشنامه آینده نگاری راهبردی پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت ۱۴۰۰

آثار ترجمه :

ردیف مترجم – مترجمان نویسنده – عنوان کتاب ناشر تاریخ
۱ شعبانی، فقیه و نظری‌زاده کستانزو و بردلی مککی – هندبوک پژوهش در راهبرد و آینده‌نگاری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ۱۳۹۹
۲ حیدری و توکل باردک و پاتاشنیک – راهنمای کاربردی تحلیل سیاستگذاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۹۹
۳ صدری و همکاران گلوبال مک‌کینزی -‌ آینده مشاغل پس از کووید ۱۹ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ۱۴۰۰
۴ مرادی ریچارد دانکین – آینده‌ی کار کهکشان دانش ۱۴۰۰

 

۲- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش رساله – پایان نامه دانشگاهی (به ترتیب تاریخ دفاع)

رساله مقطع دکترا :

ردیف نویسنده – محقق عنوان رساله دانشگاه تاریخ
۱ عسکری پورحبیب گذار به دموکراسی با تاکید بر دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران آزاد اسلامی ۱۳۹۹
۲ پاینده سناریونگاری آینده بانکهای ایران در مواجه با فین تک تهران ۱۳۹۹
۳ شهولی کوه­شوری آینده نگاری استراتژیک توسعه ورزش تربیتی ایران آزاد اسلامی ۱۳۹۹
۴ یزدی زاده طراحی الگویی برای برنامه پنچ ساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور براساس مدل برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو تربیت مدرس ۱۴۰۰

پایان نامه مقطع ارشد :

ردیف نویسنده – محقق عنوان پایان نامه دانشگاه تاریخ
۱ قاسمی سناریوهای آینده سرمایه اجتماعی ایرانیان در فضای مجازی موسسه آموزش عالی طلوع مهر ۱۳۹۹
۲ ریحانی خوزانی رویکردی آینده پژوهانه به سرطان معده در ایران با تکیه بر روش تحلیل لایه ای علل علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۹
۳ یوزباشی نقش تصاویر و تاثیر دنبال کننده و تاییدکننده بر ارزش ها و ضد ارزش ها در فضای مجازی دانشگاه بابل ۱۳۹۹
۴ اسفندیاری نسبت تمایز پژوهش پایه/پژوهش کاربردی در اسناد سیاستی علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی ۱۴۰۰

 

۳- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش مقالات (به ترتیب تاریخ انتشار)

ردیف نویسنده اول – مسئول عنوان مقاله محل انتشار تاریخ
۱ عیوضی، عزیزخانی و همکاران بررسی چگونگی تطبیق نظریه های رفتار مصرف کننده و مفروضات آینده پژوهی راهبرد فرهنگ پاییز ۱۳۹۹
۲   امیری فهلیانی آینده پژوهی با رویکرد سناریونویسی تاثیرات … بر گردشگری در مواجهه با بیماری های واگیردار و COVID- مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی) پاییز ۱۳۹۹
۳ ذوالفقارزاده و همکاران سناریوهای آینده کتابخانه های عمومی ایران … تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه) زمستان ۱۳۹۹
۴ کوثری و مولایی مطالعه ساختار کیفیت محتوای فضای مجازی ایران در افق ۱۴۰۴ … راهبرد فرهنگ زمستان ۱۳۹۹
۵ رمضانی و  عنایتی رویکردهای مطالعات آینده پژوهی در آموزش پزشکی آینده آموزش پزشکی فروردین ۱۴۰۰
۶ لشکری و صالحی ارائه مدل آینده پژوهی جهت ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی توسعه آموزش جندی شاپور بهار ۱۴۰۰
۷ کوثری و علیزاده الگوی حکمرانی نظام عتف از منظر سیاست های عرضه و تقاضا؛ با هدف رفع همپوشانی های قانونی و عملکردی سیاست علم و فناوری تابستان ۱۴۰۰
۸ گل پرور و حسینی نژاد آینده پژوهی … چیدمان نهادهای مدنی در جمهوری اسلامی ایران مجلس و راهبرد پاییز ۱۴۰۰
۹ کوثری و ثقفی نگاشت شبکه جریان ارزش بازیگران کسب و کار جویشگر بومی مبتنی بر تحلیل ذی‌نفعان مدیریت نوآوری تابستان و پاییز ۱۴۰۰

 

۴- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش طرح های تحقیقاتی (به ترتیب تاریخ انتشار)

ردیف نویسنده – مجری عنوان گزارش محل انتشار تاریخ
۱ حیدری دارانی طراحی  سیستم پیشنگر مدیریت انرژی بر اساس مفهوم زمکان دانشگاه اصفهان شهریور ۱۳۹۹
۲ کوثری ارایه الگوی حکمرانی نظام عتف ایران با تمرکز بر رفع تداخل وظایف و پیشنهاد سناریوهای تقسیم کار نظام حکمرانی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور زمستان ۱۳۹۹

 

۵- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش یادداشت و گزارش های راهبردی (به ترتیب تاریخ انتشار)

ردیف نویسنده – مجری عنوان گزارش محل انتشار تاریخ
۱ کوثری و علیزاده پیشنهاد نحوه واگذاری کارکردهای وزارت عتف به شوراهای مدیریت آموزش عالی استانی در آینده مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور آذر ۱۳۹۹
۲ کوثری و علیزاده پیشنهاد اصلاح الگوی حکمرانی نظام عتف با تمرکز بر رفع تداخل وظایف در برنامه هفتم توسعه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اردیبهشت ۱۴۰۰
۳ مصدق راد و موسوی آینده پژوهی سالمندی جمعیت در ایران مجله دانشکده پزشکی خرداد ۱۴۰۰